لزوم ایجاد باور به بحران در سطح مدیران و شهروندان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی، باید باور به بحران در سطح مدیران و شهروندان ایجاد شود.

اسماعیل نجار در آئین گرامیداشت روز کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی با تاکید بر اینکه تقویت سیستم‌های پاسخگویی و بازتوانی در برابر حوادث نیازمند درک صحیح از آسیب پذیری‌ها، حوادث احتمالی و داشتن برنامه عملیاتی مشخص برای هر حادثه است، گفت: باید تمام ابعاد آسیب پذیری فیزیکی، اقتصادی و زیست محیطی را در سطوح ملی و محلی شناسایی کنیم، چرا که عدم توجه به هر یک از این عوامل باعث تشدید خسارات و پیامدهای حادثه می‌شود.

وی بر ضرورت گنجاندن مبانی کاهش خطرپذیری حوادث در برنامه‌های توسعه‌ای خبر داد و گفت: باید در همه طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، معیارهای مدیریت بحران در نظر گرفته شده و در چشم اندازها مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه ابزارهای فرهنگی و هنری نیز می‌توانند در کاهش خطرپذیری و همچنین افزایش تاب‌آوری شهرها نقش بسزایی داشته باشند، گفت: به وسیله گروه‌های مرجع و استفاده از تاثیرگذاری آنان می‌توان تاب‌آوری را در جامعه افزایش و فرهنگ ایمنی را در میان اقشار مختلف جامعه گسترش داد.

اسماعیل نجار بر ضرورت استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین در پیش بینی، پیشگیری، مقابله و بازسازی و بازتوانی تاکید کرد و گفت: پژوهش نیز نقش مهمی در مدیریت بحران دارد و نباید از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و پژوهشی غافل شویم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه سخنان خود تقویت تاب آوری را از برنامه های مهم و اولویت دار سازمان دانست و گفت در همین راستان باید زمینه های وقوع حوادث و پیامدهای توجه نکردن به اصول ایمنی و آمادگی در همه زمینه های سیاسی و فرهنگی را شناسایی کنیم.

اسماعیل نجار بر ضرورت گنجاندن برنامه‌های کاهش خطرپذیری حوادث در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکید کرد و گفت: یکی از اهداف هفت گانه سند سندای برای کاهش خطرپذیری حوادث انتخاب روزی بین‌المللی با هدف کاهش خطرپذیری است. امسال نیز این روز با شعار کاهش تعداد افراد آسیب دیده از حوادث در سطح جهان برگزار شد. همچنین خانواده ایمن با خانه‌های امن از دیگر شعارهای اعلام شده برای این روز از سوی سازمان ملل متحد است.

وی با بیان اینکه خطرات حوادث طبیعی در مناطق طبیعی، کلانشهرها و سکونتگاه‌های غیراستاندارد رو به افزایش است، گفت: در همین راستا لازم است که دستگاه‌های مذکور با به کارگیری تدابیر علمی و هماهنگی میان یکدیگر برنامه‌های کاهش خطرات را اجرا کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح را یک وظیفه همگانی اعلام کرد و گفت: فعالیت در حوزه بحران وظیفه یک فرد یا یک نهاد نیست و همه در مقابل آن مسئولند