ضرورت تسريع در تحویل قطعی سالن مدیریت بحران بهاباد


جلسه هماهنگي تحویل قطعی سالن مدیریت بحران بهاباد در دفتر مديركل مديريت بحران استان برگزار شد.

در اين جلسه كه به منظور هماهنگي و تحویل قطعی سالن مدیریت بحران بهاباد از سازمان همیاری شهرداری استان به مدیریت بحران استان برگزار گردید مديرکل و کارشناسان مديريت بحران، فرماندار بهاباد و نمایندگانی از دفتر فنی استانداری، شرکت آب و فاضلاب شهری و سازمان همیاری شهرداری حضور داشتند.
اجراي كامل شبكه آب و برق تا سالن مديريت بحران بهاباد، بررسي صورت وضعيت قطعي اقدام و برنامه ريزي لازم جهت تحويل قطعي توسط دفتر فنی استانداری و حصار كشي سالن بهاباد توسط بهره بردار از مصوبات این جلسه بود