ضرورت تسريع در تجهيز مراكز حساس استان به سوخت جايگزين

روابط عمومي مديريت بحران/ جلسه هماهنگي تجهيز مراكز حساس به سوخت جايگزين در دفتر مديركل مديريت بحران استان برگزار شد.

در اين جلسه كه به منظور هماهنگي جهت تجهيز مراكز حساس به سوخت جايگزين تشكيل گرديد مديران مديريت بحران، شركت گاز، شركت پخش فرآورده هاي نفتي، معاون جهاد كشاورزي وكارشناسان فرمانداري يزد،سازمان صنعت معدن تجارت، دانشگاه علوم پزشكي و نيروي انتظامي حضور داشتند.
مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن ضروری دانستن سوخت دوم برای مراکز حساس تاکید کرد سوخت مايع به عنوان سوخت دوم جهت استفاده در مواقع بحراني می بایست توسط شركت  پخش فرآورده هاي نفتي تامين گردد.
هادی نسب افزود  با هماهنگي فرمانداري يزد، صنعت معدن تجارت و اتحاديه صنف نانوايان استان، نانوايي هاي صنعتي استان به مشعل دوگانه سوز مجهز خواهند شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد نيروي انتظامي و دانشگاه علوم پزشكي موظف شدند تا آمادگي لازم جهت تجهيز يگانهاي حفاظتي و بيمارستانهاي استان و خوابگاه هاي دانشجويي به سیستم گرمايشي دوگانه سوز(گاز شهری و سوخت مایع) را كسب نمايند.