زنگ هشدار مدیرکل مدیریت بحران استان


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد "محمدحسین امامی" در نشست کمیته اطلاع رسانی بحران آب استان، به وضعیت کم آبی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در زمستان امسال به طور میانگین 2 و نیم درجه افزایش دما داشتیم.
وی افزود: افزایش دما از موجب کاهش ذخیره سازی نزولات آسمانی به صورت برف شده و وضعیت آب امسال استان یزد را در وضعیت بحران قرار داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری نقش کمیته اطلاع رسانی بحران آب را در تنویر افکار عمومی بسیار مهم و حساس دانست و از اعضای کارگروه خواست تا نسبت به برنامه ریزی برای صرفه جویی در مصرف آب اقدام کنند.
وی نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی برای صرفه جویی بسیار موثر دانست و افزود: با استفاده از ابزاری های نوین اطلاع رسانی باید فرهنگ صرفه جویی در مردم نهادینه شود.
امامی با اشاره به اینکه صرفا صرفه جویی نمی تواند رافع مشکل کم آبی استان باشد از مسئولین کشوری خواست تا تمهیدات لازم را برای تامین آب شرب مردم استان یزد به کار بندند.
در این جلسه اعضای کمیته برنامه ها و پیشنهادهای خود را در زمینه فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف آب ارائه کردند.