دیوار حفاظت از سیلاب روستای صدر آباد ندوشن میبد احداث می شود


مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در حاشیه بازدید از خسارات ناشی از سیلاب و روان آب های بخش ندوشن از احداث دیوار ساحلی در روستای صدرآباد این بخش خبر داد.

هادی هادی نسب به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور در بخش ندوشن میبد از نزدیک در جریان خسارات ناشی از سیلاب های اخیر به مناطق شهری و روستایی قرار گرفتند.

یکی ازمناطق آسیب دیده در این بخش مزارع کشاورزی و باغ های روستای صدرآباد بود که پس از بررسی کارشناسی توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان مقرر شد ضمن مطالعه حوزه آبخیز ندوشن ، برای کوتاه مدت دیوار حفاظت از سیلاب در این روستا اجرا گردد.

این دیوار ساحلی با اعتبار1ونیم میلیارد ریال و به طول 400 متر احداث می شود و تاثیر بسزایی در کاهش خسارت به باغ ها و مزارع این روستا خواهد داشت.