دومين نشست هماهنگی مانور زلزله مدارس استان برگزار شد


به گزارش روايط عمومي مدیریت بحران استان يزد؛ جلسه هماهنگی مانور زلزله مدارس با حضور مديركل مديريت بحران، معاون خدمات شهري شهرداري يزد و نمايندگاني از آموزش و پرورش، آتش نشاني، نيروي انتظامي، هلال احمر ، نوسازي مدارس و بسيج دانش آموزي در دفتر مديركل مديريت بحران برگزار شد.

مديركل مديريت بحران استان در این جلسه اظهار داشت: مانور در حقیقت شبیه سازی بحران است و در صورتی به نتیجه مطلوب می رسیم که از برگزاری نمایشی به سمت شرایط واقعی و میدان عمل حرکت کنیم.

مهندس هادي نسب با بیان اهمیت برگزاری مانور زلزله گفت: هدف از برگزاری مانورها رسیدن به مرز آمادگی کامل است زیرا با شناسایی نقاط ضعف در هر دوره از تکرار آن در مرحله بعد جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: راهبرد اساسی مدیریت بحران از برگزاری مانورهای مختلف در زمینه مقابله با حوادث طبیعی بویژه مانور سراسری زلزله در مدارس، فراهم نمودن زمینه ارتقای مشارکت دانش آموزي و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطوح ملی تا محلی است.

ايشان با تاکید براینکه تقویت و گسترش این مانور می تواند در اجرای مانور سایر حوادث طبیعی نیز به صورت عملیاتی تدوین و اجرا شود، افزود: نقطه اتکا و همبستگی میان مدیریت بحران و سایر دستگاه های متولی، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور است که از پراکندگی و موازی کاری دستگاهها جلوگیری کرده و عملکردها را به سوی هدف سوق می دهد.