دوره آموزشی سناريو نويسي برگزار شد


به گزارش روابط عمومي مديريت بحران استان يزد، دوره آموزشی سناريو نويسي با حضور مديركل مديريت بحران استان و كارشناسان مانور ادارات و دبير بحران فرمانداري ها در محل اتاق بحران استان بمدت دو روز برگزار شد.

این كلاس به منظور ارتقاء سطح علمی كارشناسان مانور و در راستاي اجراي برنامه هاي مندرج در سند جامع آموزشي مديريت بحران استان يزد با عنوان دوره آموزشی سناريو نويسي  روزهاي 22 و 23 ارديبهشت ماه سال جاری از ساعت 8 صبح الی 14 با تدریس آقای مهندس توكلي برگزار شد

مهمترین رئوس ارائه شده در روز اول دوره شامل آشنایی با مباحث مدیریت بحران، آشنایی با تئوری های مرتبط برای نوشتن سناریو، مستندسازی و ابزارها و کاربردهای آن، اصول و مراحل گزارش نویسی، سناریونویسی و الزامات آن، اصول اساسی سناریونویسی و... بود.

در روز دوم تعدادي از فيلم هاي مرتبط با مانور پخش و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و در انتهاي دوره سناريوهاي نوشته شده توسط حاضرين توسط مدرس دوره مورد ارزيابي قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف سناريوها را عنوان نمودند.