جلسه هماهنگي مانور آزمايشي زلزله مدارس برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مديريت بحران استان يزد؛ جلسه ي جمع بندي مانور آزمايشي زلزله مدارس تحت عنوان " مدرسه ايمن، جامعه تاب آور" با حضور مديركل و كارشناس مانور مديريت بحران، كارشناسان آموزش، پرورش و نوسازي مدارس، بسيج دانش آموزي، هلال احمر و نيروي انتظامي برگزار شد.
اعضاي جلسه در خصوص چگونگي برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي آمادگي مدارس در برابر زلزله و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و مانور هاي دورميزي و ... بحث و تبادل نظر كردند.
هجدهمين مانور زلزله مدارس با رويكرد جديد در تاريخ 8 آذر 95 در 31 استان كشور بصورت همزمان برگزار خواهد شد.