جلسه بررسی وضعیت مسیل شهر یزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، جلسه بررسی وضعیت مسیل شهر یزد به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور نمایندگانی از شرکت آب منطقه ای، فرمانداری یزد، شهرداری یزد و مدیران مناطق سه گانه شهرداری یزد  تشکیل گردید.

این جلسه که در دفتر مدیریت بحران استان تشکیل شد در مورد بخشهای تصرف شده مسیل شهر یزد از جمله " جنب فرهنگسرای غدیر، پشت دانشگاه پیام نور، روبروی حوزه بسیج روح الله، روبروی فروشگاه عقیق و جنب پمپ بنزین بلوار دانشجو" بحث و گفتگو شد.

پس از آن مقرر شد شهرداری یزد طی مدت یک هفته آینده نسبت به تشکیل جلسه و بررسی طرح پیشنهادی مشاور مسیل شهر یزد و اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم اقدام نماید.

همچنین شرکت سهامی آب منطقه ای موظف شد طرح ارسالی مشاور را بررسی و اعلام نظر نماید