جلسه بررسی مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان، در پی مسمومیت غذایی گروهی از دانشجویان دانشگاه یزد در تاریخ 18  اردیبهشت 96 ، جلسه بررسی و آسیب شناسی به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور نمایندگانی ازدانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز فوریتهای پزشکی ، جمعیت هلال احمر، مرکز بهداشت استان و فرمانداری یزد تشکیل گردید.

در این جلسه اقدامات انجام شده و مشکلات و کمبودها توسط اعضای حاضر مطرح و برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت موارد مشابه اتخاذ گردید.

همچنین مقرر شد کلیه اعضای حاضر در جلسه گزارشی مکتوب از نقاط ضعف و قوت مجموعه خود را به اداره کل مدیریت بحران استان ارائه نمایند.