جلسه بررسي وضعيت آب كشاورزي استان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مديريت بحران استان يزد؛ جلسه بررسي وضعيت آب كشاورزي و شرب روستاها و قنوات استان با حضور مديركل و معاون مديريت بحران و رياست و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان در تاريخ 31 خرداد95 برگزار شد