بررسی دستورالعمل طرح جامع پیشگیری در کارگروه هماهنگی اطفای حریق جنگلها و مراتع استان


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان، با تاکید وزیر محترم کشور در خصوص لزوم بکارگیری توانمندی های کلیه دستگاه های ملی و استانی در امر اطفاء حریق مراتع و جنگلها،  نخستین جلسه کارگروه هماهنگی اطفای حریق جنگلها و مراتع استان در سال 96 برگزار شد.

با عنایت به افزایش نزولات آسمانی دز ابتدای سال، نزدیک شدن به فصل تابستان و تغییرات اقلیمی ، افزایش درجه حرارت ، خشک شدن پوشش های گیاهی و احتمال وقوع آتش سوزی های گسترده ، جلسه کارگروه هماهنگی اطفای حریق جنگلها و مراتع با حضور اعضا کارگروه در سالن مدیریت بحران استان برگزار و حاضرین ضمن بررسی دستورالعمل طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع، نظرات خود را ارائه نمودند.

در این جلسه که به منظور ایجاد هماهنگی در سازماندهی، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط تشکیل گردید، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، معاون فنی سازمان حفاظت محیط زیست استان، مدیر کل هواشناسی استان و کارشناسان مدیریت بحران و شرکت آب منطقه ای استان طرح ها و پیشنهادات و کمبودهای مجموعه خود را ارائه نمودند.

شایان ذکر است سال گذشته بیشترین آتش سوزی مراتع و جنگلها در دهه 90 در استانهای فارس و ایلام اتفاق افتاد. همچنین از ابتدای سال 90 تا 95 تعداد 57 فقره آتش سوزی در 65 هکتار در استان حادث گردید که بیشترین آنها در شهرستانهای خاتم ، مهریزو تفت بود.