با حضور کارشناسان مدیریت بحران استان یزد؛ مانور پایداری ارتباطات مخابراتی يزد در شرايط بحرانی برگزار شد

بنا به پیگیری و اعلام شرکت مخابرات یزد ، مانور پایداری شبکه ارتباطی مخابراتی در زمان بحران قطعی برق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، در مانور پایداری ارتباطات مخابراتی يزد که با حضور کارشناسان مدیریت بحران استان و مسئول و اعضای تیم بحران شرکت مخابرات برگزار شد ، برق شهری مراکز مخابراتی مفتح و کوثر قطع گردید تا پایداری شبکه در زمان بحران مورد آزمایش قرار گیرد.
در این مانور برق اضطراری این مراکز پس از قطع برق شهری به صورت خودکار وارد مدار شد و هیچگونه خللی در ادامه کار مرکز رخ نداد.
تداوم استفاده از برق اضطراری در مقطع زمانی بلند مدت نیز از اهداف دیگر این مانور بود که محقق گردید.
ارتباطات در شرایط بحران یکی از مهمترین بخش های مقابله با حوادث و مخاطرات به شمار می رود که برگزاری مانورهای دوره ای می تواند در پایداری این آمادگی تاثیر بسزایی داشته باشد.