بازدید کارشناسان و معاون مدیریت بحران استان از شهرستان بهاباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، کارشناسان و معاون مدیریت بحران استان به منظور ارزیابی تجهیزات و کیفیت سالن مدیریت بحران بهاباد و حضور در مانور ضربتی شرکت توزیع برق در شهرستان بهاباد حضور یافتند

با حضور اکیپ های بهره بردار مدیریت های برق شهرستان و نواحی یزد و خراسان جنوبی و شمال کرمان ، نیروی انتظامی ، مدیریت بحران ،هلال احمر و اورژانس ، مانور بحران بر روی طولانی ترین خروجی پست شهرستان بهاباد با موفقیت اجرا شد.

شایان ذکر است در این مانور که افزون بر 300 دقیقه به طول انجامید ، 40 مجموعه کاور کراس آرم ، شش دستگاه کات اوت فیوز سر خط و چهار اصله پایه بتونی نصب شده است.

پس از آن از سالن مدیریت بحران شهرستان بهاباد بازدید بعمل آمد. این سالن با هدف چند منظوره امدادی ، آموزشی و با اعتبار بیست میلیارد ریال در زمینی به مساحت 5880 مترمربع و اعیانی 1300 مترمربع دارای سالن امدادی ، محل استقرار نیروهای آتش نشانی، اورژانس ، هلال احمر و مدیریت بحران احداث گردیده است

در ادامه بازدید، موضوع انشعاب آب و برق سالن مدیریت بحران توسط آبفار و شرکت توزیع برق پیگیری شد و مقرر شد طی هفته آینده انشعاب برق و آب وصل گردد.