بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، مدیرکل مدیریت بحران استان با حضور در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از نزدیک در جریان اقدامات این اداره کل قرار گرفت.
هادی هادی نسب در این دیدار که در مرکز راه های استان برگزار شد در جریان گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه بارندگی های 24 ساعته گذشته قرار گرفت.
وی نسبت به اعلام آمادگی مرکز عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران اظهار داشت: اقدامات موثر و برنامه ریزی شده می تواند خسارات بحران های طبیعی را بطور چشمگیری کاهش دهد.
هادی هادی نسب ضمن عرض خداقوت به کارکنان زحمتکش راهداری ، حضور خستگی ناپذیر آنها را قوت قلبی برای رانندگان و مردم دانست.