نام کارگروه تخصصی

رئیس کارگروه

دانلود فایل

آموزش و اطلاع رسانی

مدیرکل صدا وسیما دانلود (790K)

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات دانلود (737K)

امداد و نجات و آموزش همگانی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر دانلود (917K)

امنیت و انتظامات

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری دانلود (770K)

سیل مخاطرات برق و آب و فاضلاب

مدیرعامل آب منطقه ای دانلود (820K)

بیمه و بازسازی و بازتوانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار دانلود (590K)

بهداشت و درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانلود (975K)

تامین سوخت و مواد نفتی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دانلود(890K)

تامین مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  دانلود (512K)

تشکل های مردم نهاد 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری دانلود(663K)

خشکسالی ،سرمازدگی

رئیس سازمان جهادکشاورزی دانلود (733K)

مخاطرات زیست محیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست دانلود (660K)

مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین

مدیرکل راه و شهرسازی دانلود(746K)

حمل و نقل و شریانهای حیاتی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای دانلود (734K)