دیف
حضوری (آموزش عملی) دانلود منابع آموزشی (برای آموزش غیرحضوری)
کلیات آموزش کمکهای اولیه اصول و اهداف امداد و کمک‌های اولیه ۱
  وضعیت اضطراری اصول ایمنی، خود امدادی و دگر امدادی ۲
یک ساعت شناسایی مشکل اصلی ارزیابی مصدوم ۳
سه ساعت حمایت حیاتی پایه حمایت حیاتی پایه ۴
یک ساعت خونریزی و شوک خونریزی و شوک ۵
یک ساعت ۱- مراقبت از زخم
۲- پانسمان و بانداژ
زخم‌ها و پانسمان ۶
۱- آسیب های سر و ستون فقرات
۲- آسیب به قفسه سینه، شکم و لگن
۳- آسیب به استخوان، مفصل و عضله
تروما ۷
یک ساعت آتل بندی آتل بندی ۸
یک ساعت نجات و حمل مصدوم نجات و حمل مصدوم ۹
وسایل کیف کمک‌های اولیه کیف کمک‌های اولیه ۱۰
مسمومیت مسمومیت‌ها ۱۱
سوختگی سوختگی‌ها ۱۲
اورژانسهای مربوط به سرما آسیب‌های ناشی از سرما ۱۳
اورژانسهای مربوط به گرما آسیب‌های ناشی از گرما ۱۳
بیماری‌های ناگهانی برخی از اورژانس‌های طبی مهم ۱۴